Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

pearflavor
4346 41b9
Reposted fromcalifornia-love california-love viapalelady palelady
pearflavor
7954 c665

July 08 2015

pearflavor

May 15 2015

pearflavor

cinoh:

quentindebriey: another french apartment.paris,july 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart

April 17 2015

pearflavor

“„[...] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie" ? To sama to sobie mogę powiedzieć.” ”

— Maria Czubaszek
Reposted fromstercum stercum viakarna karna

April 02 2015

pearflavor
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vialekkotak lekkotak

March 30 2015

pearflavor
7422 e49f 500
Reposted frommoai moai viaweronikako weronikako

March 25 2015

pearflavor

a najgorzej jest, jak zdasz sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, że gdyby między wami miało coś być, to byłoby już dawno. kiedy zrozumiesz, że to co się dookoła dzieje wcale nie zmierza ku spełnieniu Twoich marzeń.
— moblo
pearflavor
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly

March 23 2015

pearflavor

March 15 2015

pearflavor
wuda
Reposted fromtfu tfu viamagolek22 magolek22

March 14 2015

pearflavor
6628 02be 500
Reposted fromfiffey fiffey viaasiunka2991 asiunka2991

March 01 2015

pearflavor
2716 14c1

February 26 2015

pearflavor
5423 5084
Reposted fromretaliate retaliate viaRudeGirl RudeGirl
pearflavor
5423 5084
Reposted fromretaliate retaliate viaRudeGirl RudeGirl

February 24 2015

pearflavor

Reposted fromoopsiak oopsiak viathebelljar thebelljar

February 22 2015

pearflavor

Most people live their entire lives without ever experiencing a moment of the kind of happiness this dog is feeling. (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia

February 19 2015

pearflavor
7212 15fc
*niepohamowany śmiech*
Reposted fromshitsuri shitsuri viaRudeGirl RudeGirl
pearflavor
9951 d59a
Reposted fromkjuik kjuik vialucia-black lucia-black
pearflavor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl